Thiết kế 3D quán cà phê tại Đà Lạt (3.000.000 VNĐ)

Dự án thiết kế quán cà phê, phong cách mộc mạc đơn giản tại Thành phố Đà Lạt.