Vẽ phối cảnh 3D bàn đảo bếp (600.000 VNĐ – 800.000 VNĐ)