Thiết kế cải tạo mặt tiền nhà phố (1.500.000VNĐ)

Dự án cải tạo lại mặt tiền nhà phố tại Quận 6 bằng bản vẽ thiết kế 3D.