Vẽ phối cảnh 3d hòn non bộ-hồ cá koi (1.000.000VNĐ – 3.000.000 VNĐ)